Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Hoa

Thứ Hai, 07/07/2014 - 07:57
Ngày văn bản: 
11/08/2015

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

                                   

Kính gửi: Bà Hoàng Thị Hoa

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Hoa, trú tại nhà số 26, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, có nội dung: Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai số 1610/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải quyết khiếu nại của bà với lý do: Gia đình bà  bị thu hồi 1.104,9m2 đất nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn. Bà khiếu nại yêu cầu được giao đất tái định cư tại vị trí đất của gia đình bị thu hồi theo trường hợp đất đổi đất; yêu cầu được bồi thường theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh; bà cho rằng việc không có quyết định thu hồi đất riêng đối với hộ gia đình bà là trái với khoản 6 Điều 130 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; yêu cầu phải thỏa thuận về giá bồi thường đất với gia đình bà; việc áp giá bồi thường đất thấp hơn so với giá phân lô bán nền của Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội; gia đình bà làm nghề nông bị thu hồi đất, không có công ăn việc làm nên đời sống gặp khó khăn.

 

Theo quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng;

 

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại của bà Hoa, sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Hoa đối với Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai số 1610/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và đã báo cáo Văn phòng Chính phủ (Văn bản số 1069/UBND-TD ngày 16/12/2011) và trả lời Báo VietNamNet (Văn bản số 588/UBND-TD ngày 05/8/2011), khẳng định quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là đúng quy định của pháp luật.

 

 Như vậy, nội dung khiếu nại của bà Hoàng Thị Hoa đối với Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai số 1610/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem xét, giải quyết theo đúng quy định; việc bà Hoa đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai số 1610/QĐ-UBND là không có cơ sở giải quyết.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Hoa đối với Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai số 1610/QĐ-UBND ngày 15/10/2010. Yêu cầu bà Hoàng Thị Hoa thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai số 1610/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

                                                          

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn