Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lăn

Thứ Hai, 07/07/2014 - 07:55
Ngày văn bản: 
02/07/2014

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

                                  

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Lăn

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lăn, trú tại khối 10, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có nội dung: Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai số 1877/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại của bà với lý do: Gia đình bị thu hồi đất để thực hiện Dự án khu đô thị Phú Lộc nhưng Ủy ban nhân dân thành phố không ra quyết định thu hồi đất đối với từng hộ gia đình là không đúng với khoản 6, Điều 130 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; dự án trên thuộc dự án kinh doanh nên phải thỏa thuận về giá đất bồi thường; yêu cầu giao tái định cư theo trường hợp đất đổi đất và phải hỗ trợ việc làm cho gia đình bà.

Theo quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng;

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lăn, sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn khiếu nại của bà Lăn đối với Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã được UBND tỉnh xem xét, giải quyết và có Văn bản số 69/UBND-TD ngày 05/02/2009 trả lời bà Lăn với nội dung: Bà Lăn đề nghị xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào mới hợp pháp cũng như hợp lý để chứng minh làm căn cứ thay đổi lại quyết định; những nội dung bà nêu trong đơn đều đã được đề cập đầy đủ trong quá trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là hoàn toàn đúng pháp luật.

Như vậy, nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lăn đối với Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem xét, giải quyết theo đúng quy định; việc bà Lăn đề nghị xem xét lại Quyết định số 1877/QĐ-UBND là không có cơ sở giải quyết.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lăn đối với Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11/9/2008. Yêu cầu bà Nguyễn Thị Lăn thực hiện Quyết định 1877/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn