Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập



myspace tracker

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại Ông Phan Kiến Minh

Thứ Sáu, 30/05/2014 - 09:34
Ngày văn bản: 
30/05/2014

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn khiếu nại của ông Phan Kiến Minh, trú tại số 34, đường Đèo Giang, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, với nội dung: Không đồng ý với Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông liên quan đến dự án Khu tái định cư I xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, cụ thể: Ông yêu cầu bồi thường diện tích 5.400m2 đất khu Lò Gạch, thôn Rọ Phải, xã Mai Pha và đề nghị được giao đất tái định cư do gia đình ông thuộc gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở, đất ở.

 

Căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng;

 

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại của ông Minh, sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn khiếu nại của ông Phan Kiến Minh đã được các cấp xem xét, giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền và có xem xét vận dụng các cơ chế chính sách theo hướng có lợi cho gia đình. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức đối thoại với ông Minh, khẳng định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và nội dung giải quyết tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do gia đình ông Minh là gia đình chính sách và bản thân ông Minh là thương binh nên Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ giao cho ông Minh 01 ô đất tái định cư, miễn thu tiền sử dụng đất.

 

Ông Minh đề nghị xem xét lại Quyết định số 1902/QĐ-UBND nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào mới để làm thay đổi nội dung Quyết định.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Kiến Minh đối với Quyết định số 1902/QĐ-UBND. Yêu cầu ông Phan Kiến Minh thực hiện Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

                                                              

                                                                                          

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn