Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại Bà Lăng Thị Sử

Thứ Tư, 14/05/2014 - 13:04
Ngày văn bản: 
14/05/2014

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Lăng Thị Sử, trú tại thôn Nà Mìn, xã Chu Túc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đơn có nội dung: Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng số 435/QĐ-CT ngày 23/3/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà liên quan đến việc bà đòi quyền thừa kế diện tích 7.558mđất ruộng thuộc thôn Nà Mìn, xã Chu Túc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ  Điều 11 của Luật Khiếu nại năm 2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả  công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/05/2012 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài,

 

Theo nội dung đơn của bà Lăng Thị Sử, sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy nội dung khiếu nại của bà Lăng Thị Sử đối với việc đòi quyền sử dụng toàn bộ diện tích 7.558m2 đất ruộng tại thôn Nà Mìn, xã Chu Túc, huyện Văn Quan đã được cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm có lý, có tình. Việc bà Lăng Thị Sử khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng số 435/QĐ-CT ngày 23/3/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn là không có căn cứ để được xem xét, giải quyết.

 

Việc bà đề nghị xem xét giải quyết lại việc thừa kế về tài sản của ông Lăng Văn Lẻng, theo bản văn khế bằng chữ Nôm (đã được dịch và được Công chứng) của ông Phùng Văn Khèn (là chồng bà Lăng Thị Nhằn) lập với nội dung giao lại việc thừa kế tài sản gồm vườn, rừng hồi, trâu của ông Lẻng cho bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước. Nếu bà có căn cứ để làm cơ sở cho việc đòi tài sản thì bà gửi đơn và tài liệu liên quan kèm theo đến cơ quan Tòa án để được xem xét, giải quyết.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này, các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Lăng Thị Sử đối với việc đòi quyền thừa kế diện tích 7.558mruộng tại thôn Nà Mìn, xã Chu Túc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn./.

     

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lý Vinh Quang

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn