Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại (Bà Phượng)

Thứ Hai, 28/04/2014 - 07:51
Ngày văn bản: 
26/04/2015

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

 

 

Kính gửi: Bà Hoàng Thị Phượng.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Phượng, địa chỉ: Số nhà 08 phố Cốc Lùng, khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Đơn có nội dung: Ngôi nhà số 02 (nay là số 06) phố Vàng Cai, khu III, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Trước đây nguyên là của ông Nông Văn Bảo (ông Bảo thân sinh ra ông nội của Bà, đã chết), sau chiến sự biên giới năm 1979 ngôi nhà này do Nhà nước quản lý. Bà Phượng đề nghị xem xét, giải quyết trả lại ngôi nhà trên cho Bà theo diện thừa kế.

 

Căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/05/2012 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

 

Theo nội dung đơn của bà Hoàng Thị Phượng, sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn của bà Hoàng Thị Phượng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải quyết tại Quyết định số 1150/QĐ-UB ngày 14/6/2002, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định giải quyết cuối cùng số 1105/QĐ-BXD ngày 03/8/2006 là đúng pháp luật. Do vậy, việc bà Hoàng Thị Phượng đề nghị xem xét, giải quyết trả lại ngôi nhà trên cho Bà theo diện thừa kế là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Vậy Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đối với đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Phượng đòi trả lại theo diện thừa kế ngôi nhà số 02 phố Vàng Cai, khu III, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu bà Hoàng Thị Phượng thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại số 1105/QĐ-BXD ngày 03/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Nếu Bà có nhu cầu thuê, mua ngôi nhà số 02, khu III, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định đề nghị Bà làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Vy Văn Thành

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn