Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp Hội đồng sơ tuyển cử công chức dự thi nâng ngạch Kiểm lâm viên lên ngạch Kiểm lâm viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2014 và Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra (106/GM-UBND).

GIẤY MỜI HỌP

 

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp để xem xét các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Các thành viên Hội đồng sơ tuyển cử công chức dự thi nâng ngạch Kiểm lâm viên lên ngạch Kiểm lâm viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2014 (thành lập theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Các thành viên Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra (thành lập theo Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 và Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Chuyên viên Phòng Nội chính – Văn phòng UBND tỉnh và Phòng Công chức viên chức - Sở Nội vụ.

2. Nội dung:

- Tổ chức sơ tuyển danh sách, hồ sơ cử công chức đăng ký dự thi nâng ngạch Kiểm lâm viên lên ngạch Kiểm lâm viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2014;

- Xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của công chức có hồ sơ đề nghị chuyển ngạch thanh tra năm 2014.

3. Thời gian: 

- Từ 9h30’ đến 10h15’ ngày 12/4/2014: Họp Hội đồng sơ tuyển cử công chức dự thi nâng ngạch Kiểm lâm viên lên ngạch Kiểm lâm viên chính;

- Từ 10h15’ ngày 12/4/2014: Họp Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra.

4. Địa điểm:  Tại phòng họp A, tầng III, trụ sở UBND tỉnh.

5. Phân công nhiệm vụ:

- Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp;

- Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho cuộc họp.

Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, thành phần trên ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn