Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014

Thứ Hai, 07/04/2014 - 10:26

Thực hiện Công văn số 1014/BNN-TCTL ngày 25/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 07/4/2014, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản số 783/VP-KTN, thông báo ý kiến chỉ đạo của  đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014.

 

 

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay có chủ đề: “Tăng cường quản lý khai thác các công trình cấp nước và vệ sinh hiệu quả, bền vững”. Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ này diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2014, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 05/6 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 hoặc các lễ hội của địa phương... Các hoạt động chính như cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về mục tiêu, nội dung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua hoạt động của Đoàn thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường; huy động toàn dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”...

 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố cùng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014; trực tiếp báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Văn phòng Thường trực Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Phương Linh

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn