Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thảo

Thứ Năm, 27/03/2014 - 08:22
Ngày văn bản: 
27/03/2014

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

 

 

 

 Kính gửi: Bà Vũ Thị Thảo

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn của bà Vũ Thị Thảo, địa chỉ nhà số 13, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và tại các kỳ tiếp công dân của tỉnh bà có đề nghị với nội dung: Không đồng ý Quyết định số 1723/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng diện tích 100m2 đất của gia đình bà tại khu ao trũng Pò Soài.

 

Căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ,

 

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo, sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn khiếu nại của bà Vũ Thị Thảo đối với Quyết định số 1723/QĐ-UB ngày 16/9/2003 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời tại các Văn bản số 371/UB-TD ngày 03/6/2005; số 395/UBND-TD ngày 16/5/2007 với nội dung: Việc bà Thảo đề nghị xem xét lại quyết định giải quyết cuối cùng của Ủy ban nhân dân tỉnh là không có căn cứ, không đủ điều kiện để được xem xét. Qua đối thoại, bà Vũ Thị Thảo không cung cấp được tài liệu, chứng gì mới làm thay đổi nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại, do vậy việc bà đề nghị xem xét lại Quyết định số 1723/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh là không có cơ sở.

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Vũ Thị Thảo đối với Quyết định Quyết định số 1723/QĐ-UB. Yêu cầu bà Vũ Thị Thảo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1723/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

CHỦ TỊCH

 

Vy Văn Thành

 

Đính kèmDung lượng
03 TBchamdutGQKNcuabaVuThiThao.doc40.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn