Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đặng Như Huấn

Thứ Năm, 27/03/2014 - 08:20
Ngày văn bản: 
27/03/2014

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Đặng Như Huấn

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đặng Như Huấn, trú tại nhà số 09, đường 17/10, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đơn có nội dung: Không đồng ý Quyết định giải quyết khiếu nại số 968/QĐ-UB ngày 21/5/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với lý do: Gia đình ông bị thu hồi 1.700m2 đất, nhưng Ban Đền bù giải phóng mặt bằng thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố) lập phương án bồi thường thiệt hại không đúng quy định; không xác định giá thực tế đất bị thu hồi theo quy định tại Thông tư số 145 của Bộ Tài chính và yêu cầu thực hiện cam kết tại Biên bản ngày 13/8/2004 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Lạng Sơn với gia đình ông.

 

Căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ,

 

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại của ông Huấn, sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đặng Như Huấn đối với Quyết định số 968/QĐ-UB ngày 21/5/2002 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời tại các Văn bản số 427/CV-UB ngày 15/8/2002, số 530/UBND-TD 05/7/2007 và số 213/UBND-TD ngày 25/3/2010 khẳng định quá trình thu hồi, giao đất và tính toán, xây dựng phương án bồi thường thiệt hại đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định và ban hành các Văn bản số 08/TB-VP ngày 09/3/2009; số 66/TB-UBND ngày 08/6/2010 về việc từ chối không tiếp đối với một số trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng thẩm quyền, không có căn cứ để xem xét lại (trong đó có trường hợp ông Huấn). Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo các cơ quan trung ương, khẳng định: Khiếu nại của ông Nguyễn Đặng Như Huấn về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lạng Sơn, trong đó gia đình ông bị ảnh hưởng, thu hồi 1.700m2 đất đã được các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật..., khẳng định Quyết định giải quyết cuối cùng số 968/QĐ-UB ngày 21/5/2002 của UBND tỉnh Lạng Sơn là đúng quy định của pháp luật. Việc ông đề nghị xem xét lại Quyết định số 986/QĐ-UB là không có cơ sở xem xét, giải quyết... Việc Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản thành phố Lạng Sơn khi làm việc với ông có ý kiến đồng ý và giao cho các cơ quan chuyên môn làm thủ tục xét cho gia đình ông 03 lô đất tái định cư tại hai tiểu khu tái định cư khối 2 phường Vĩnh Trại và khối 9 phường Đông Kinh có chữ ký của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, không phải là văn bản giao đất tái định cư mà chỉ là xác nhận vào Biên bản làm việc để cơ quan chuyên môn xem xét theo quy định; việc xét giao đất tái định cư theo quy định phải được thông qua Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng quyết định. Do vậy, việc ông Huấn yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết bố trí tái định cư cho gia đình ông theo Biên bản ngày 13/8/2004 giữa Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản thành phố và ông Huấn là không có cơ sở để xem xét, giải quyết (tại các Văn bản số 562/UBND-TD ngày 23/6/2009 gửi Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà Nước; số 34/UBND-TCD ngày 11/01/2013 trả lời Ban thư ký, Đài truyền hình Việt Nam; số 35/UBND-TCD ngày 12/01/2013 trả lời Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn bản số 844/UBND-TCD ngày 23/8/2013 báo cáo Văn phòng Chủ tịch nước).

 

Như vậy, nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đặng Như Huấn đối với Quyết định số 968/QĐ-UB ngày 21/5/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và việc yêu cầu thực hiện biên bản thỏa thuận ngày 13/8/2004 nêu trên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định; việc ông Huấn đề nghị xem xét lại Quyết định số 968/QĐ-UB là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đặng Như Huấn đối với Quyết định số 968/QĐ-UB ngày 21/5/2002. Yêu cầu ông Nguyễn Đặng Như Huấn thực hiện Quyết định số 968/QĐ-UB ngày 21/5/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

CHỦ TỊCH

 

Vy Văn Thành

 

Đính kèmDung lượng
NguyenDangNhuHuan.doc47.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn