Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2014

Thứ Hai, 24/03/2014 - 07:24

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014, nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ cho cán bộ, công chức hành chính thuộc các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, chuẩn hóa về tiêu chuẩn, nghiệp vụ, đủ năng lực thực thi công vụ, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

 

Các học viên lớp trung cấp lý luận - hành chính trong giờ lên lớp

Ảnh sưu tầm: http://baolangson.vn/

 

Đối tượng cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng gồm: Cán bộ, công chức hành chính đang làm việc tại các cơ quan nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội đặc thù của tỉnh; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; cán bộ, công chức các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và Mặt trận tổ quốc Việt Nam của tỉnh, với tổng số là 4.573 chỉ tiêu, trong đó đào tạo 374 chỉ tiêu, bồi dưỡng là 4.199 chỉ tiêu.

 

Nội dung chính là đào tạo sau đại học, từng bước xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, chất lượng lượng cao, trong đó ưu tiên chú trọng đối với với đào tạo sau đại học các ngành Y tế, Giáo dục, Nông, lâm nghiệp theo danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2015 và đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chuẩn hóa, tạo nguồn theo tiêu chuẩn, chức danh quy định cho công chức và cán bộ chuyên trách cấp xã đối với các chức danh Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự xã và các chức danh khác.

 

Ngoài ra, Kế hoạch cũng chỉ rõ các nội dung bồi dưỡng, gồm cả bồi dưỡng, cán bộ, công chức cấp xã, như bồi dưỡng theo tiêu chuẩn cho cán bộ, công chức các ngạch: chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp; bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở và kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên ngành theo vị trí việc làm cho cán bộ, công chức; bồi dưỡng các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân khối phố.

 

Để đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng được hiệu quả, sát với nhu cầu thực tế và tình hình, điều kiện của tỉnh, kế hoạch đã giao chỉ tiêu đào tạo cụ thể và phân công tổ chức thực hiện cho các cơ quan liên quan. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các cơ sở đào tạo thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

 

Như giang

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn