Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm (114/UBND-KTN).

Kính gửi:

 

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn.

 

 

Hiện nay dịch cúm gia cầm đang diễn biến rất phức tạp, với sự xuất hiện của nhiều chủng vi rút khác nhau trên cả người và động vật, xảy ra ở nhiều nước, nhiều vùng lãnh thổ trong khu vực, trong đó có các nước giáp biên giới Việt Nam. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, nhằm chủ động ngăn chặn các chủng vi rút cúm gia cầm mới, độc lực cao xâm nhập, lây lan và gây hại cho người và gia cầm trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

1. Các Sở, Ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện số 133/CĐ-TTg ngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm lây lan qua biên giới; Công điện số 106/CĐ-BYT ngày 10/01/2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm A(H7N9); Công điện số 230/CĐ-BYT ngày 17/01/2014 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống và ứng phó dịch bệnh cúm A (H7N9); Chỉ thị số 4538/CT-BNN-TY ngày 20/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1, H7N9 và H10N8) và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm; đặc biệt tiếp tục tập trung triển khai thực hiện “Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu trái phép” theo Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để từng người dân hiểu rõ được tác hại của việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Nghiêm cấm tất cả các hình thức vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, bao gồm cả hình thức cho, tặng gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới.

 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; giám sát chặt chẽ tình hình dịch, bệnh và sự lưu hành của các chủng vi rút cúm gia cầm; khi phát hiện vi rút cúm trên đàn gia cầm phải tổ chức xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ và xử lý triệt để việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y; hướng dẫn xử lý vệ sinh thú y theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

 

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường hoạt động kiểm dịch, giám sát nhằm phát hiện sớm bệnh, đặc biệt là khu vực biên giới; chuẩn bị thuốc men, hoá chất, trang thiết bị đáp ứng tình huống khi có dịch xảy ra; xử lý kịp thời các ca nghi mắc bệnh, đặc biệt từ vùng có dịch đến. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung vào các thực phẩm từ gia cầm; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục đến tận người dân về các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố.

 

4. Các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan và các lực lượng chức năng khác, kể cả lực lượng dân quân các xã biên giới tăng cường lực lượng cho các chốt chặn; lưu ý phải có sự linh hoạt trong việc thành lập chốt chặn và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nhất là các huyện biên giới và các lực lượng chức năng (Bộ đội biên phòng, Hải quan, Công an, Quản lý thị trường) phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y tổ chức giám sát chặt chẽ tại các thôn, bản, các khu vực tập kết, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm khắc, triệt để các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới.

Ủy ban nhân dân các huyện biên giới chỉ đạo từng xã, thôn biên giới tuyên truyền vận động người dân không tham gia vận chuyển, buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, nhất là nhập khẩu qua các đường tiểu ngạch vào nước ta.

 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể của tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân về nguy cơ lây nhiễm chủng vi rút cúm mới A (H7N9, H5N1, H10N8, H6N2) cho người, gây tử vong và lây lan dịch bệnh cho đàn gia cầm trong nước; vận động người chăn nuôi gia cầm mua gia cầm giống từ các cơ sở có uy tín trong nước, có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch thú y; tuyên truyền cho người dân chỉ mua gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã được cơ quan thú y kiểm tra để sử dụng làm thực phẩm.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung trên./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn