Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (01/TB-UBND)

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải về vị trí nút giao, hướng tuyến dự án Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

 

 

Ngày 30/12/2013, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) về vị trí nút giao, hướng tuyến dự án Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn. Tham dự cuộc làm việc có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn (TEDI) báo cáo tóm tắt dự án đầu tư xây dựng Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, dự kiến hướng tuyến, vị trí nút giao của dự án, đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

 

1. Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, TEDI đã cập nhật đầy đủ các đồ án quy hoạch có liên quan của tỉnh.

 

2. Về hướng tuyến, UBND tỉnh Lạng Sơn thống nhất với dự kiến hướng tuyến của TEDI, trong đó có đề xuất đoạn từ Km14 đến Km19 được thiết kế tránh Cụm công nghiệp Hợp Thành. Đề xuất này có ưu điểm hơn so với phương án của Liên danh tư vấn OC trước đây về điều kiện kỹ thuật của bình đồ và phù hợp, tạo điều kiện cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn, trong đó có Cụm công nghiệp Hợp Thành.

 

3. Về dự kiến vị trí các nút giao giữa đường cao tốc với các tuyến đường khác, UBND tỉnh Lạng Sơn thống nhất với dự kiến các vị trí nút giao theo đề xuất của TEDI. Tuy nhiên, trong phân kỳ đầu tư, đề nghị TEDI cho ưu tiên đầu tư giai đoạn 1 đối với các nút giao số 1, số 3, số 4 và các nút giao với các thị trấn Đồng Mỏ, Khu công nghiệp Đồng Bành, thị trấn Hữu Lũng.

Đối với nút giao số 4, đề nghị nghiên cứu đưa vào dự án thêm nội dung phương án nút giao khác mức giữa Quốc lộ 1 với đường sắt Yên Trạch - Na Dương và giữa trục đường Hùng Vương (Bà Triệu kéo dài), thành phố Lạng Sơn với đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng để tạo điều kiện cho tỉnh Lạng Sơn thực hiện định hướng phát triển thành phố Lạng Sơn trong tương lai.

 

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan của tỉnh có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho TEDI thực hiện, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

 

5. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn có trách nhiệm cập nhật những điều chỉnh về hướng tuyến và nút giao của dự án Đường cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn để bổ sung, điều chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn