Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc tỉnh Lạng Sơn

Thứ Năm, 03/10/2013 - 16:03

Ủy ban Dân tộc mới đây đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBDT, công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, trong đó có tỉnh Lạng Sơn.

 

Lạng Sơn có 76 xã khu vực I, 59 xã khu vực II, 91 xã khu vực III và 838 thôn đặc biệt khó khăn

Theo đó, Ủy ban Dân tộc công nhận tỉnh Lạng Sơn có 76 xã khu vực I, 59 xã khu vực II, 91 xã khu vực III.

 

Đồng thời, công nhận 838 thôn trên địa bàn toàn tỉnh là thôn đặc biệt khó khăn. Trong đó, có 155 thôn thuộc xã khu vực II, 683 thôn thuộc xã khu vực III.

 

Việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi là căn cứ để xây dựng, thực hiện các chính sách đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với điều kiện và phát triển của từng vùng, từng khu vực.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/9/2013 và thay thế các Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006, Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007, Quyết định số 274/QD-UBDT ngay 16/9/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; số 126/QĐ-UBDT ngay 07/6/2012 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận bổ sung xã khu I, II, III thuộc 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển./.

 

Phương Linh

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn