Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

Thứ Ba, 30/07/2013 - 13:18
Ngày văn bản: 
15/07/2013
Số văn bản: 
74/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Số sao lục: 
662/SY-VP
Nơi nhận: 
Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố.
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn