Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 25/7/2013 về việc khảo sát, lập dự án xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường hang Nhị Thanh, thành phố Lạng Sơn (129/TB-UBND).

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 25/7/2013

về việc khảo sát, lập dự án xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường

hang Nhị Thanh, thành phố Lạng Sơn

 

 

Ngày 25/7/2013, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét phương án xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường hang Nhị Thanh, thành phố Lạng Sơn. Tham dự họp có: Ủy viên thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài Chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý di tích tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh.

 

 Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc khảo sát, lập dự án xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường hang Nhị Thanh, thành phố Lạng Sơn; ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

 

1. Hang Nhị Thanh thành phố Lạng Sơn đã bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, việc xử lý ô nhiễm môi trường là vấn đề phức tạp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng trong việc khảo sát, đánh giá và đề ra các phương án xử lý khắc phục, tuy nhiên các phương án, giải pháp đưa ra vẫn chưa xử lý triệt để được tình trạng ô nhiễm môi trường. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn nghiên cứu, đề xuất các phương án để xử lý theo hướng: Phương án xử lý triệt để, đảm bảo môi trường nước cho phép tại đầu nguồn trước khi nước chảy vào hang; hoặc phương án thu gom nước thải để chuyển vào nhà máy xử lý nước thải...

 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố thực hiện ngay việc tạm đình chỉ các hộ chăn nuôi ở đầu nguồn; đồng thời hướng dẫn và có biện pháp xử lý chất thải đối với các hộ dân chăn nuôi, để giảm thiểu mức độ ô nhiễm; tiếp tục cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu nạo vét lòng suối để dòng nước thoát nhanh hơn, khắc phục giảm thiểu ô nhiễm.

 

3. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo và thực hiện thường xuyên dọn vệ sinh, làm sạch khu vực suối và hang Nhị Thanh đảm bảo mỹ quan khu vực danh thắng.

 

UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.  

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn