Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Huệ

Thứ Hai, 22/07/2013 - 13:45
Ngày văn bản: 
06/07/2013

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

 

 
   

Kính gửi: Bà Lê Thị Huệ

 

Ngày 25 tháng 11 năm 2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn khiếu nại đề ngày 17 tháng 11 năm 2009 của bà Lê Thị Huệ.

Địa chỉ: Xóm Bia Đá, thôn Khuôn Dĩ, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, ngày 11 tháng 11 năm 2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19 tháng 10 năm 2012 về việc hướng dẫn thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

 

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn của bà Lê Thị Huệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thanh tra Chính phủ tại Biên bản ngày 22 tháng 10 năm 2012. Trên cơ sở nội dung đã thống nhất, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng phối hợp với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ tổ chức đối thoại với bà Lê Thị Huệ (Tại buổi đối thoại ngày 15 tháng 11 năm 2012) và khẳng định khiếu nại của bà Lê Thị Huệ đã được các cấp chính quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên xét hoàn cảnh khó khăn của bà Huệ, Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng sẽ hỗ trợ cho bà Huệ toàn bộ tiền chuyển mục đích 400m2 đất vườn sang đất thổ cư và xây dựng cho bà Huệ 01 căn nhà ở, 01 gian bếp..v..v. Bà Huệ đã ký biên bản nhất trí với những nội dung trên và cùng ngày 15 tháng 11 năm 2012 bà Huệ đã có đơn cam kết chấm dứt không đi khiếu nại khi các cơ quan Nhà nước thực hiện xong việc hỗ trợ cho bà. Đến nay Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng đã thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 400m2 đất ở cho bà Huệ; bà Huệ đã nhận đủ số tiền hỗ trợ về tài sản bị hư hỏng, mất mát..v..v.

 

Vậy Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2013 các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý, giải quyết đối với đơn khiếu nại của bà Lê Thị Huệ. Yêu cầu bà Lê Thị Huệ thực hiện Quyết định số 437/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và quyết định số 1055/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường./.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

TM.UBND TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH

 

Vy Văn Thành

 

Đính kèmDung lượng
114tb.pdf108.76 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn