Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Vy Thị Yên

Thứ Hai, 22/07/2013 - 13:40
Ngày văn bản: 
27/05/2013

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

Kính gửi: Bà Vy Thị Yên

 

Ngày 26 tháng 10 năm 2011 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn khiếu nại đề ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bà Vy Thị Yên.

 

Địa chỉ: Tổ 7, khu phố 7, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

 

Theo quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, ngày 11 tháng 11 năm 2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN, ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP, ngày 19 tháng 10 năm 2012 về việc hướng dẫn thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

 

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn của bà Vy Thị Yên đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thanh tra Chính phủ.

 

Vậy Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013 các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đối với đơn khiếu nại của bà Vy Thị Yên. Yêu cầu bà Vy Thị Yên thực hiện Quyết định số 385/QĐ-UBND đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 27 tháng 2 năm 2008./.

                                                                                                                                                

 

TM. UBND TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH

 

Vy Văn Thành

 

Đính kèmDung lượng
78.pdf99.46 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn