Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Chấp thuận địa điểm để lập dự án: Khu du lịch sinh thái thác Bản Khiếng, Bản Khoai (569/UBND-VX).

 Kính gửi:

 

 

- Sở Xây dựng;

- UBND huyện Lộc Bình;

- Công ty CP kiến trúc và Phát triển đô thị.

 

                                                                        

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 63/TTr-SXD ngày 05/6/2013 về việc chấp thuận địa điểm dự án: Khu du lịch sinh thái thác Bản Khiếng, Bản Khoai thuộc các xã Hữu Khánh, Yên Khoái và Mẫu Sơn huyện Lộc Bình, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Chấp thuận vị trí, địa điểm đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái thác Bản Khiếng, Bản Khoai thuộc các xã Hữu Khánh, Yên Khoái và Mẫu Sơn huyện Lộc Bình, với diện tích khoảng 16,18 ha như đề nghị của Sở Xây dựng.

 

 2. Công ty cổ phần Kiến trúc và Phát triển đô thị có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lộc Bình để được hướng dẫn việc cập nhật, xác định các thông số, chỉ tiêu quy hoạch, phạm vi ranh giới khu vực dự án tại thực địa để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, làm căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn