Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 17/06/2013 - 10:48

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc với 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các đại biểu là người có uy tín tiêu biểu các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang tại Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu 5 tỉnh vùng Tây Bắc. Ảnh: dangcongsan.vn

Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể.

 

Các ngành, các cấp đã làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp thống nhất tiêu chí xác định người có uy tín, tổ chức rà soát, bổ sung danh sách người có uy tín, tiến hành phân công, phân cấp quản lý. Năm 2011, tổng số người có uy tín trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg là 1.071 người, năm 2012, có 1.916 người và năm 2013 có 2.026 người có uy tín. Người có uy tín chủ yếu là già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ nghỉ hưu, thầy cúng, thầy mo, nhân sỹ trí thức… thuộc các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Sán chỉ, Mông…

 

Các cấp, ngành đã quan tâm, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho người có uy tín về công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho người có uy tín tại từng huyện; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, gặp gỡ, vận động người có uy tín phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên tổ chức gặp mặt, biểu dương người có uy tín tại từng huyện, thành phố và trên toàn tỉnh.

 

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, tích cực tham gia vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các cuộc vận động lớn như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"… Người có uy tín cũng đã phối hợp với các ban ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể, tiến hành tuyên truyền, vận động, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, các vụ việc khiếu kiện phức tạp và tích cực tham gia đóng góp trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; tạo môi trường ổn định, lành mạnh phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Tuy nhiên, công tác phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Do điều kiện, hoàn cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên một số người có uy tín chưa phát huy được hết vai trò, hiệu quả; một bộ phận cán bộ nhất là cán bộ ở cơ sở năng lực còn yếu, nhận thức chưa đúng, tinh thần trách nhiệm chưa cao nên còn xem nhẹ công tác phát huy vai trò của người có uy tín.

 

Trong thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội ở địa phương./.

 

Phương Linh

(Theo Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh)

 

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn