Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giải quyết tồn tại trong công tác GPMB dự án Nhà máy sản xuất ván MDF, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (912/VP-KTN).

Kính gửi:

 

 

- UBND huyện Văn Lãng;

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn;

   - Công ty cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát.

 

 

Sau khi xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát tại Công văn số 09-2013/CV-ĐP ngày 17/4/2013 về những vấn đề còn tồn tại trong quá trình xây dựng Dự án nhà máy sản xuất ván ép, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Yêu cầu UBND huyện Văn Lãng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các Sở, ngành chức năng khẩn trương thực hiện dứt điểm các công việc còn tồn đọng, báo cáo tình hình thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/5/2013.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo và gửi kèm Công văn số 09-2013/CV-ĐP ngày 17/4/2013 của Công ty cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát (qua Hệ thống Văn phòng điện tử) để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn