Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Đồng ý ban hành quy định tạm thời thực hiện chế độ nhuận bút tại Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (273/UBND-VX).

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 76/TT-PTTH ngày 29/3/2013 của Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh về việc đề nghị phê duyệt quy định tạm thời thực hiện chế độ nhuận bút tại Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 109/STTTT-BCXB ngày 20/3/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định Quy định tạm thời thực hiện chế độ nhuận bút tại Đài PTTH tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến:

 

1. Đồng ý ban hành Quy định tạm thời thực hiện chế độ nhuận bút tại Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn từ ngày 01/01/2013 như đề nghị tại Tờ trình số 76/TT-PTTH và Công văn số 109/STTTT-BCXB.

 

2. Giao Đài PTTH tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đơn giá, hệ số nhuận bút, mức thù lao cho các chương trình, sản phẩm phát thanh, truyền hình đặc thù chưa có quy định tại Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn