Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013

Thứ Năm, 28/03/2013 - 08:39

 

Nhằm tiếp tục phổ biến văn bản pháp luật giúp nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh mới đây đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013. 

 

 

Năm 2013, tiếp tục triển khai xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật. Ảnh: daibieunhandan.vn

Trong năm 2013, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành. Trong đó, tập trung vào văn bản Luật được ban hành trong năm 2012, các văn bản Luật khác thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực: nhà ở, đất đai; an toàn giao thông; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người…; phổ biến việc tổng kết thi hành Hiến pháp và Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn…

 

Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh: Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015”, “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng”, đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh”, Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

 

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn, triển khai xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”. Song song với đó, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì tổ chức kiểm tra công tác thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định./.

 

Phương Linh

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn