Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Góp ý dư thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (616/VP-KTN).

 Kính gửi:   

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

Thực hiện Công văn số 910/BNN-TY ngày 18/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Công văn góp ý của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn trên, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 29/3/2013 (Công văn số 910/BNN-TY ngày 18/3/2013 gửi kèm theo trên eOffice và cập nhật trên địa chỉ website: http://www.langson.gov.vn/ubnd/vbcd).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn