Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thành lập bãi kiểm tra hàng hóa xuất qua cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng (81/UBND-KTTH).

             Kính gửi:

                            - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn;

                            - Cục Hải quan Lạng Sơn;

                - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

 

 

          Sau khi xem xét Báo cáo số 18/BC-BQLKKTCK ngày 21/01/2013 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn về việc đề nghị thành lập bãi kiểm tra hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng của Công ty TNHH Quang Tâm, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

          1. Đồng ý về chủ trương tạm thời cho sử dụng Bãi đỗ xe - kho chứa hàng tại Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Bãi số 1) do Công ty TNHH Quang Tâm đầu tư để làm địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam; cho phép ô tô Trung Quốc được vào nhận hàng hóa tại địa điểm này.

 

          - Tạm thời sử dụng Bãi đỗ xe Cốc Nam (Bãi số 2), xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng do Công ty TNHH Quang Tâm đầu tư để làm Bãi đỗ xe chờ làm thủ tục Hải quan xuất khẩu hàng hóa qua biên giới.

 

          2. Công ty TNHH Quang tâm có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục theo quy định về đầu tư xây dựng, thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam, đồng thời hoàn chỉnh các hạng mục đầu tư xây dựng kho, bãi đỗ xe đảm bảo đủ điều kiện để thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2 Điều 62, Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

 

          3. Giao các Sở, Ban, ngành:

 

- Cục Hải quan Lạng Sơn hướng dẫn Công ty TNHH Quang Tâm thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo Tổng cục Hải quan thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu khu vực biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu.

 

          - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu cửa khẩu Cốc Nam, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng dự án theo quy định.

 

          - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn các thủ tục, thực hiện quản lý về người và phương tiện vận tải Trung Quốc ra vào bãi đỗ xe - kho chứa hàng tại Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Bãi số 1) của Công ty  TNHH  Quang Tâm theo đúng quy định.

 

          - Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông tại khu vực thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng và khu vực cửa khẩu Cốc Nam.

 

          - Sở Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH Quang Tâm thực hiện các thủ tục về giá dịch vụ tại Bãi đỗ xe của Công ty theo đúng quy định.

 

          - Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty TNHH Quang Tâm lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy hoạch để thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.

 

          - Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm quản lý thu đúng, thu đủ, thực hiện nghiêm Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh, thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu hàng hóa qua biên giới, không để hàng tạm nhập tái xuất quay vòng trở lại Việt Nam, hướng dẫn phân luồng phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu Cốc Nam và điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất qua cửa khẩu Cốc Nam theo đúng quy định hiện hành./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn