Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Đất đắp, san nền lô số 01dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 giường bệnh) (1262/UBND-KTN).

 

Kính gửi:  Sở Y tế.

 

Xem xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1416/SYT-KHTC ngày 12/12/2012 về việc "xin chủ trương xác định vị trí lấy đất đắp nền, gói thầu số 06 san nền lô số 01 công trình xây dựng Bệnh viên đa khoa tỉnh", UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý về chủ trương, cho phép Chủ đầu tư được sử dụng đất tại các lô đã được giải phóng mặt bằng (đất đủ tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật đắp nền) để đắp, san nền lô số 01.

 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ, dự toán xác định chi phí đào đất để đắp nền lô số 01 và điều chỉnh dự toán, giá gói thầu đối với các lô đất được lấy đất đắp nền cho lô số 01 theo quy định./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn