Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Đào tạo nhân lực trình độc thạc sĩ cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (2374/VP-VX).

 

Kính gửi: Sở Nội vụ.
                                                   
 
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 7683/BGDĐH-GDĐH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo nhân lực trình độ thạc sĩ cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Sau khi xem xét, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 7683/BGDĐH-GDĐH; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12/2012.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn