Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Lạng Sơn

Thứ Tư, 17/10/2012 - 07:48

 

Mục tiêu đến năm 2020, xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh Lạng Sơn lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực và trình độ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10. Ảnh: langsontv.vn

Đó là nội dung nêu tại Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 09/10/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 23/8/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.
Theo Kế hoạch, trong giai đoạn từ nay tới năm 2020, phát triển số lượng doanh nghiệp bình quân hàng năm tăng trên 22%; đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có trên 4.000 doanh nghiệp, tương ứng với khoảng 7 nghìn doanh nhân; trong đó, số doanh nghiệp lớn chiếm tỷ lệ 15%.
Để phát huy tốt vai trò của đội ngũ doanh nhân trong việc tham gia thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh giai đoạn 2011- 2020, cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức sâu sắc trong các cấp Ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân.
Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải thiện và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh đó, xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, mở rộng quy mô, cơ cấu lại doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu ngành, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường trong nước và ngoài nước.
Song song với đó, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo doanh nhân, chương trình về đào tạo khởi sự doanh nghiệp; khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nhân không ngừng hoàn thiện mình, nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, có trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, xã hội và có đạo đức, văn hóa kinh doanh. Quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân tham gia xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát lại các cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nhân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất xây dựng, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nhân, doanh nghiệp./.
 
Phương Linh
 
Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn