Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Quyết định về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2011

Thứ Ba, 18/09/2012 - 14:23
Ngày văn bản: 
30/08/2012
Số văn bản: 
2089/QĐ-BNN-TCLN
Cơ quan ban hành: 
Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số sao lục: 
369/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố; Cục Thuế tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn