Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Bổ sung nội dung Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND

Thứ Tư, 22/08/2012 - 14:15

 

Ngày 21/8/2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND, bổ sung Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
Theo Quyết định mới ban hành, nội dung được bổ sung như sau:
Bổ sung Điều 2.
Thực hiện chế độ hỗ trợ đối với các chức danh:
         - Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khối phố với mức hỗ trợ bằng hệ số 0,2 mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.
         - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Cộng tác viên dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Trẻ em với mức hỗ trợ bằng 0,15 mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.   
Mức hỗ trợ cho các chức danh nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/9/2012.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
 
Trước đó, tại Điều 2, Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND chỉ quy định: “Quy định chế độ hỗ trợ đối với 2 chức danh: Phó Bí thư chi bộ và Phó trưởng thôn, Phó trưởng khối phố với mức hỗ trợ bằng hệ số 0,6 mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức.”
 
Phương Linh
                        
Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn