Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Danh mục thư điện tử

Danh sách Email Văn Phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email @langson.gov.vn

Email khác

I

Lãnh đạo Văn phòng

 

 

 

01

Phùng Quang Hội

P.Chánh Văn phòng phụ trách

pqhoi@langson.gov.vn

hoiphungquang@gmail.com

02

Ong Ngọc Hoàn

P.Chánh Văn phòng

onhoan@langson.gov.vn

 

03

Hoàng Văn Quý

P.Chánh Văn phòng

hvquy@langson.gov.vn

 

04

Dương Văn Chiều P.Chánh Văn phòng dvchieu@langson.gov.vn

duongchieuvpub@gmail.com

05

Phạm Hùng Trường

P.Chánh Văn phòng   truongpbgdpl@gmail.com

II

Phòng Tổng hợp

 

 

 

01

Nguyễn Văn Hà

Phó trưởng phòng

nvha@langson.gov.vn

 

02

Đinh Trọng Kiên

Chuyên viên

dtkien@langson.gov.vn

dtkienubndls@gmail.com

03

Nông Ngọc Trường

Chuyên Viên

nntruong@langson.gov.vn

nongtruongls@gmail.com

III

Phòng Nội chính

 

 

 

01

Trịnh Tiến Duy

Trưởng phòng

ttduy@langson.gov.vn

tienduyls@gmail.com

02

Bùi Minh Bắc

Phó Trưởng phòng

bmbac@langson.gov.vn

 

03

Phương Văn Du

Chuyên Viên

pvdu@langson.gov.vn

 

04

Hoàng Thị Minh Diệp

Chuyên viên

 

hoangdiepvpub@gmail.com

IV

Phòng Kinh tế TH

 

 

 

01

Lộc Tiến Huy

Phó Trưởng phòng

 

loctienhuy@gmail.com

02

Lâm Văn Chiến

Chuyên viên

lvchien@langson.gov.vn

lamchienct@gmail.com

03

Vi Tiến Dũng

Chuyên viên

 

 

V

Phòng Kinh tế CN

 

 

 

01

Vy Chí Sỹ

Trưởng phòng

vychisy@langson.gov.vn

vychisyls@gmail.com

02

Vũ Quang Khánh

Phó Trưởng phòng

vqkhanh@langson.gov.vn

vuquangkhanhls@gmail.com

03

Trương Quý Tuấn

Chuyên viên

tqtuan@langson.gov.vn

quytuanls@gmail.com

04

Nguyễn Văn Hạnh

Chuyên viên

 

nguyenhanh1169@gmail.com

05

Vi Anh Tuấn

Chuyên viên

 

 

VI

Phòng Văn xã

 

 

 

01

Ngô Tiến Bình

Phó Trưởng phòng

ntbinh@langson.gov.vn

 

02

Lê Trọng Tuấn

Phó Trưởng phòng

lttuan@langson.gov.vn

 

03

Phan Vũ Hoàng Tùng

Chuyên Viên

pvhtung@langson.gov.vn

 

04

Lý Hồng Hải

Chuyên Viên

lhhai@langson.gov.vn

lyhonghai11@yahoo.com.vn

VII

Ban Tiếp Công dân

 

 

 

01

Dương Công Hiệp

Trưởng phòng

dchiep@langson.gov.vn

hiepdcls@gmail.com

02

Hoàng Văn Thưởng

Phó Trưởng phòng

hvthuong@langson.gov.vn

 

03

Trịnh Thị Thúy

Chuyên viên

ttthuy@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

 

VIII

Phòng HC-QT

 

 

 

01

Âu Văn Ấn Trưởng Phòng    

02

Đinh Văn Huấn

Phó Trưởng phòng

dvhuan@langson.gov.vn

 

03

Đoàn Thị Miên

Phó Trưởng phòng

 

dtmien@langson.gov.vn

 

04

Nông Văn Sảng

Phó Trưởng phòng

nvsang@langson.gov.vn

 

05

Đinh Thị Nga

Phó Trưởng phòng

dtnga@langson.gov.vn

 

06

Trần Thị Ngân

Nhân viên văn thư

ttngan@langson.gov.vn

 

07

Lành Thị Sông

Nhân viên văn thư

ltsong@langson.gov.vn

 

08

Hoàng Thị Hồng Loan

Nhân viên văn thư

hthloan@langson.gov.vn

 

09

Hoàng Thị Hậu

Nhân viên văn thư

hthau@langson.gov.vn

 

10

Hà Phương Linh

Kế toán

hplinh@langson.gov.vn

 

11

Phạm Thị Huệ

Thủ quỹ - kho

pthihue@langson.gov.vn

 

12

Hoàng Trung Hiếu

Nhân viên

hthieu@langson.gov.vn

 

X

TT Tin học - Công báo

 

 

 

01

Hoàng Mạnh Hùng

Giám đốc TT TH-CB

hmhung@langson.gov.vn

hoangmanhhung-langson@chinhphu.vn

02

Nguyễn Minh Thế

Trưởng phòng

nmthe@langson.gov.vn

nmtheitls@gmail.com

03

Nông Quang Đạt

Chuyên viên

nqdat@langson.gov.vn

congbaolangson@gmail.com

04

Nguyễn Đức Thịnh

Chuyên viên

ndthinh@langson.gov.vn

 

05

Nguyễn Quỳnh Anh

Chuyên viên

nqanh@langson.gov.vn

 

06

Trần Thị Phương Linh

Phó Trưởng phòng

ttplinh@langson.gov.vn

congbaolangson@gmail.com

07

Vi Lộc Vũ

Chuyên viên

 

 

08

Hoàng Thị Bích Diệp

Chuyên viên

 

hoangbichdiep0305@gmail.com

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn