Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tin tức sự kiện
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 22/6/2017).
Ngày 22/6/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp Trung ương và doanh nghiệp ngoài tỉnh có chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.    
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020
UBND tỉnh vừa chỉ đạo tăng cường các hoạt động quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè
UBND tỉnh vừa chỉ đạo về việc hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 21/6/2017, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 518/STTTT-BCVT ngày 19/6/2017 về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị đinh 49/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ.
UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm (2002-2017) hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Quyết định số 1088/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017).
UBND tỉnh vừa quy định thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách địa phương hằng năm (Công văn số 551/UBND-KTTH ngày 20/6/2017).   UBND tỉnh vừa quy định thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách địa phương hằng năm (Công văn số 551/UBND-KTTH ngày 20/6/2017).
UBND tỉnh vừa chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp (Công văn số 556 /UBND-NC ngày 20/6/2017).
UBND tỉnh triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Phổ biến giáo, dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông - Xuân năm 2016 – 2017
Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten 
Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh, công tác đảm bảo an toàn giao thông tháng 6/2017 tiếp tục được tăng cường, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016.
UBND tỉnh vừa chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp (Công văn số 556 /UBND-NC ngày 20/6/2017).
Ngày 20/6/2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017, triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Cải cách hành chính tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.    
UBND tỉnh vừa quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi, Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1094/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017).
Ngày 20/6/2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn TH True Milk do Bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH True Milk làm Trưởng đoàn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn