Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tin tức sự kiện
Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư (gọi tắt là Đề án 896), ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2018
Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa có công văn chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngày 13/4/2018, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng, chống bệnh sởi
Văn phòng UBND tỉnh có văn bản thông báo ý kiến của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
UBND tỉnh phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan
Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND, 35/2018/QĐ-UBND, ngày 13/4/2018 bãi bỏ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh có Công văn thông báo ý kiến của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại năm 2018
Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo) vừa ban hành Quy chế hoạt động, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo
Tại Quyết định số 706 /QĐ-UBND, ngày 17/4/2018 phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo của các Trường Cao đẳng, Trung cấp năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Ngày 17/4/2018, Ban Chỉ đạo 81 tỉnh ban hành Kế hoạch số 52 /KH-BCĐ về việc kiểm tra năm 2018 về thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục khuyến cáo phía Trung Quốc tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập khẩu
Văn phòng UBND tỉnh có văn bản thông báo ý kiến của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn