Skip to main content

UBND TPLS họp thường kỳ tháng 11 năm 2018

Sáng ngày 15/11/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Lạng Sơn (TPLS) đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND TPLS.

 

IMG_1866.JPG

Quanh cảnh kỳ họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đại diện các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường xã đã nghe Phòng tài chính – Kế hoạch trình bày dự thảo của 03 báo cáo sẽ trình tại kỳ họp thứ chín HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, đó là dự thảo về báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2019; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019.

 

IMG_1863.JPG

Đồng chí Lê Trí Thức, chủ tịch UBNd TPLS phát biểu kết luận kỳ họp

Sau khi nghe xong các báo cáo dự thảo và ý liến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND TPLS kết luận đề nghị các đơn vị  bổ sung số liệu, nội dung công việc trên các lĩnh đô thị, an toàn giao thông, công tác thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, công tác giáo dục, y tế vực gửi về cho cơ quan chức năng thành phố hoàn thiện báo cáo sớm nhất để tiến hành thẩm định theo đúng quy trình, tiến độ, thời gian.

 

Về kế hoạch năm 2019, đồng chí nhấn mạnh chủ đề công tác, nhiệm vụ trọng tâm đó là: “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng đô thị văn minh” đồng thời đề nghị các đơn vị bám sát nghị quyết đại hội Đảng và HĐND các cấp để tổ chức triển khai đăng ký thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sát với thực tế, có khả năng hoàn thành cao./.

 

                                                 Thanh Huệ