Skip to main content

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2020

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì phiên họp

 

Qua báo cáo và các ý kiến thảo luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đánh giá, do ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, với tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề ra nhiều sáng kiến, giải pháp cụ thể phòng chống dịch bệnh Covid-19, giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới, tạo điều kiện thông quan hàng hóa, tháo gỡ khó khăn, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Kinh tế - xã hội của tỉnh cũng có những điểm sáng như: Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước đạt 47.208 ha, tăng 1,3% so với cùng kỳ, tổng sản lượng lương thực 154,5 nghìn tấn, tăng 1,54%, công nghiệp và xây dựng tăng 3,22%. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững…

 

Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu dự họp, cập nhật, dự ước số liệu đến hết tháng 6/2020. Đồng thời, bổ sung đậm nét một số nội dung về công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại các tuyến biên giới, thực hiện tốt việc cách ly, triển khai kịp thời, chặt chẽ việc hỗ trợ người dân. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bổ sung chỉ tiêu các xã phấn đấu về đích nông thôn mới, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án, đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn, hoàn thành đề án phát triển kinh tế ban đêm, đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch...

 

Quang cảnh phiên họp

 

Phiên họp cũng nghe và thảo luận dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn. Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố rà soát kỹ lưỡng, điều chỉnh danh mục dự án trong quy hoạch trên, đảm bảo tính khả thi, trình UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020.

 

Các đại biểu dự họp cũng thảo luận và cho ý kiến đối với các dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020 và các nội dung quan trọng khác. Về những nội dung trên, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo. Đồng chí lưu ý, các cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, cập nhật số liệu dự ước đến hết tháng 6/2020, đánh giá đúng kết quả đạt được, tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung trình UBND tỉnh xem xét./.

 

Khánh Ly