Skip to main content

Triển lãm chuyên đề thu hút khách tham quan

Từ ngày 25/10 đến hết ngày 25/11, tại Bảo tàng tỉnh diễn ra triển lãm chuyên đề “Hoàng Văn Thụ - Sáng mãi tên anh” phục vụ nhân dân đến tham quan, nghiên cứu, học tập về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ.

 

Tham quan triển lãm

 

Tại triển lãm, du khách được tìm hiểu trên 100 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Những đóng góp của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Lạng Sơn - quê hương đồng chí Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.