Skip to main content

Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – sáng mãi niềm tin”

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), từ ngày 01/2 đến 28/2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – sáng mãi niềm tin” tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

 

New Picture (47).png

 

Khai mạc triển lãm

 

Triển lãm chuyên đề được chia làm 3 phần gồm: Phần 1 là Sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu bối cảnh nước ta trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; quá trình thành lập Đảng, các kỳ Đại hội gắn với các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng từ khi thành lập đến nay. Phần 2: Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam tập trung phản ánh những thành tựu nổi bật nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ. Phần 3: Những thành tựu của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó giới thiệu khái quát một số hình ảnh các kỳ đại hội; những thành tựu nổi bật nhân dân Lạng Sơn đã đạt được trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng...

 

New Picture (48).png

 

Tham quan triển lãm

 

Triển lãm trưng bày khoảng 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, bộ ảnh triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - sáng mãi niềm tin” mang đến cho người xem những cảm nhận sâu sắc, toàn diện về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập cho đến nay. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra./.

 

Vi Hoa