TRÀNG ĐỊNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Thứ Năm, 01/04/2018 - 08:21

Trong 02 ngày 19, 20 tháng 12 năm 2017, HĐND huyện Tràng Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 long trọng tổ chức kỳ họp thứ năm nhằm tổng kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

                  

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 16 báo cáo thường kỳ và chuyên đề của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện; các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các báo cáo trình tại kỳ họp.

                  

Đồng chí Hướng Văn Độ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tràng Định phát biểu khai mạc tại Kỳ họp

Năm 2017, 15/17 chỉ tiêu do huyện đề ra đã đạt và vượt, nền kinh tế của huyện Tràng Định duy trì mức ổn định và có bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người là 28 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất các ngành tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 80 tỷ 473 triệu đồng đạt 214%  so với dự toán tỉnh giao, bằng 205,8% so với chỉ tiêu phấn đấu của huyện. Tiếp tục ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng các xã điểm, đặc biệt chỉ đạo điểm đối với xã Cao Minh (xã đặc biệt khó khăn) và đưa xã Chi Lăng về đích NTM năm 2017. Chỉ đạo các xã triển khai dự án, mô hình phát triển sản xuất theo đúng nội dung được phê duyệt. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì, củng cố, đi vào chiều sâu, kỷ luật kỷ cương hành chính được duy trì; nề nếp ý thức của đội ngũ cán bộ công chức có chuyển biến tích cực. Văn hóa xã hội được duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

               

Đồng chí Triệu Văn Lạng – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh  báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cũng tại kỳ họp lần này,  đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại biểu HĐND huyện và các đại biểu dự kỳ họp đã tập trung nghiên cứu các báo cáo, tờ trình và đã có 43 ý kiến thảo luận tổ và 3 ý kiến chất vấn tại Hội trường, các nội dung, ý kiến đều được các đại biểu phát biểu một cách dân chủ, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng và đề ra mục tiêu chủ yếu năm 2018 như: Huy động triệt để mọi nguồn lực, thực hiện tối đa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển kinh tế; Quan tâm phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ gắn với với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người 32 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực 42 nghìn tấn. Phấn đấu đưa xã Đề Thám đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018…

                 

Đồng chí Lý Văn Lâm – Chủ tịch UBND huyện Tràng Định báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 trên địa bàn huyện, giải trình làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm

Tại kỳ họp lần này HĐND huyện Tràng Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Tiến Chín đại biểu HĐND huyện Tràng Định do được chuyển công tác đến đơn vị hành chính khác; miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện đối với ông Triệu Hữu Hương, Trưởng phòng Dân tộc do được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước.

 

 100% đại biểu HĐND huyện nhất trí thông qua Nghị quyết của Kỳ họp

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ, kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2018. Kỳ họp đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

 

Thực hiện: PHẠM THOA

Đài Tràng Định

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn