Cao Minh tăng thu nhập từ mô hình sản xuất nông nghiệp

Thứ Ba, 12/26/2017 - 08:01

Là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Tràng Định, xã Cao Minh. Đảng ủy, chính quyền xã đã rất chú trọng và quan tâm phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước góp phần chung cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Điển hình là gia đình anh Trịnh Văn Linh ở thôn Khuổi Lài, xã Cao Minh Tháng 8/2017, gia đình được cấp 110 con Gà Ri lai, thức ăn chăn nuôi, vác xin, thuốc thú y, hóa chất sát trùng … từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của huyện Tràng Định. Đến nay đàn gà của anh Linh sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống gà giống 95%, cân nặng mỗi con đạt từ 1,8 kg - 2 kg, lãi ước tính mỗi con 60 đến 65 ngàn đồng. Anh Linh cho biết: Ngày trước nuôi gà chăn thả tự nhiên, không áp dụng theo hướng dẫn của cán bộ thú y, khuyến nông nên tỷ lệ gà giống chết rất cao, đàn gà sinh trưởng kém, chậm lớn. nên giờ nuôi Gà Ri lai áp dụng đúng kỹ thuật đạt hiệu quả rất cao, đó là một kết quả đáng kích lệ, anh rất vui.

                                      

 

  Mô hình nuôi Gà Ri lai của anh Trịnh Văn Linh thôn Khuổi Lài, xã Cao Minh

Hiện nay, trên địa bàn xã Cao Minh ngoài mô hình nuôi Gà Ri lai của gia đình anh Linh, còn có 09 mô hình chăn nuôi gà thuộc các hộ dân trên địa bàn xã; Chưa kể đến các mô hình trồng nấm và 8 tổ hợp tác trồng cây quế đã được thành lập, thu hút sự tham gia của 97 hộ dân với diện tích trên 56 ha. Nhất là xã Cao Minh đã tổ chức thành công Đại hội thành lập HTX, nhằm tạo động lực thúc đẩy các thành viên hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh sản xuất, tạo việc làm cho các thành viên.

                                  

 

 Mô hình nuôi gà 6 ngón tại Cao Minh

 Từ các mô hình sản xuất đã giúp nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân trên địa bàn xã. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã ước tính 19,6 triệu đồng/người/năm tăng gấp 4 lần so với năm 2010. Để có những thay đổi đó, ông Hồ Văn Hoàn – Chủ tịch UBND xã Cao Minh cho biết: Những năm trước, kỹ năng canh tác của nông dân còn nhiều hạn chế, dẫn đến năng suất cây trồng chưa cao, giờ được Nhà nước hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất từ chăn nuôi đến trồng rừng từng bước có hiệu quả.

 

Trong thời gian tới, để từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân, mở rộng các mô hình sản xuất, cần phải có sự vào cuộc của các ngành, sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền xã Cao Minh trong việc mạnh dạn đưa các mô hình sản xuất; bên cạnh đó cần  tranh thủ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước cho một xã vùng cao đặc biệt khó khăn được UBND tỉnh lựa chọn về đích Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, nhằm từng bước góp phần tích cực hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới của  địa phương đảm bảo đúng tiến độ./.

          

Thực hiện: Phạm Thoa – Đài Tràng Định

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn