ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HTX CAO MINH

Thứ Hai, 12/25/2017 - 09:13

Ngày 13/12/2017, tại Hội trường UBND xã Cao Minh, huyện Tràng Định, đã tiến hành tổ chức Đại hội thành lập Hợp tác xã Cao Minh. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Đức Thịnh – Phó chủ tịch UBND huyện.

 

Toàn cảnh đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã. Trong đó, Điều lệ HTX gồm 5 chương, 39 điều. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của hợp tác xã gồm: Hoạt động dịch vụ trồng trọt, lâm nghiệp và dịch vụ sau thu hoạch; số vốn ban đầu là 80 triệu đồng. HTX Cao Minh được thành lập gồm 07 thành viên, trong đó Hội đồng quản trị gồm 03 người, kiểm soát 01 người, Đại hội đã lựa chọn những người có năng lực, trình độ, nhiệt tình, đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý và điều hành của HTX.

                   

Vườn ươm cây của nông dân Cao Minh

Đại hội cũng đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và 2019 là thu mua tổng 2,8 tấn vỏ cây quế với lợi nhận ước đạt 98 triệu đồng.

 

Ông Đỗ Đức Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Tràng Định phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí đồng chí Đỗ Đức Thịnh – Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực mà các Sáng lập viên đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh để HTX hoạt động tốt, bước đầu HTX rất cần đến sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự tạo điều kiện giúp đỡ và sự nhiệt tình trách nhiệm và quyết tâm của HĐQT, bám sát Điều lệ, Phương án SXKD mà toàn thể thành viên HTX đã cùng nhau thảo luận thống nhất cao, đồng thời các thành viên HTX phải đồng tâm hiệp lực, năng động sáng tạo, nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Phát huy thế mạnh chủ lực của xã là cây quế và chăn nuôi, tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô nhằm tăng năng suất và sản lượng, đáp ứng với nhu cầu của HTX. Mặt khác, HTX cần chú ý quan tâm đến vấn đề nâng cao trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ và thành viên trong HTX.

 

Thực hiện: PHẠM THOA

Đài Tràng Định

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn