Thông báo Về việc tuyển dụng chức danh Trưởng Công an xã năm 2017 (128/TB-UBND ngày 23/11/2017).

Thứ Tư, 11/29/2017 - 10:35

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng chức danh Trưởng Công an xã năm 2017

 

 

 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 99/HD-SNV ngày 28/4/2014 của Sở Nội vụ Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,

UBND huyện Tràng Định thông báo tuyển dụng chức danh Trưởng công an xã năm 2017 với những nội dung sau:

          I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

 Tổng số: 01 chỉ tiêu tại UBND xã Trung Thành

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký tuyển dụng  phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có một quốc tịch: Quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a. Không cư trú tại Việt Nam;

b. Hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c. Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đang trong cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; bị dị dạng, dị tật, nói lắp, nói ngọng.

3. Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển trên, chức danh Trưởng Công an xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ Trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ ngành Công an,

- Có khả năng phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

- Có sự thống nhất giữa UBND xã và Trưởng công an huyện trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm Trưởng Công an xã.

III- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, do Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định phát hành. Hồ sơ không theo mẫu quy định được coi là không hợp lệ (Hồ sơ đã nộp không trả lại). Hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức;

2. Bản Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí chức danh công chức dự tuyển; Trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng, hoặc chứng chỉ thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học của cơ quan có thẩm quyền cấp;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến này nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. Bản sao sổ hộ khẩu (Nếu người dự tuyển có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

8. 02 ảnh màu, cỡ (4x6) cm, 05 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 chức danh thuộc 01 đơn vị xã, có nhu cầu tuyển dụng.

IV- NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện hình thức xét tuyển đối với chức danh Trưởng Công an xã:

Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Mục II Thông báo này và điểm b, khoản 2, Điều 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã.

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Trưởng Công an xã là người cần đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Mục II Thông báo này và sự thống nhất đề nghị của Trưởng Công an huyện.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2017 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.   

1. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 23/11.

2. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Tràng Định (tầng 2 trụ sở UBND huyện).

3. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong tháng 12 năm 2017. Cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

VII. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Người dự tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan không hợp pháp; khai man sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển hoặc diện đối tượng được ưu tiên (nếu có) sẽ không được dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả các khoản lệ phí đã nộp theo quy định.

2. Thời gian và địa điểm dự tuyển; lệ phí dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

3. Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển. Sau khi có quyết định trúng tuyển, người dự tuyển phải xuất trình bản chính hồ sơ để Hội đồng tuyển dụng đối chiếu trước khi quyết định tuyển dụng.

Thông báo này được đăng tải trên Đài truyền thanh-truyền hình, Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Tràng Định, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện và trụ sở UBND các xã, thị trấn./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn