TRÀNG ĐỊNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Thứ Ba, 07/11/2017 - 00:52

Ngày 07 tháng 7 năm 2017, Phòng Nội vụ huyện Tràng Định đã phối hợp với Sở nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước cho lãnh đạo và cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa hoặc tham mưu công tác chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2017.

 

Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC năm 2017

 

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn - Báo cáo viên của Hội nghị giới thiệu về tổng quan CCHC và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó tập trung vào những vấn đề cơ bản về CCHC, chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC; nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền CCHC... Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để phổ biến các quy định về Chỉ số CCHC và các tiêu chí để đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị mình.

 

Đồng chí  Nông Đình Công - Trưởng phòng Nội vụ huyện Tràng Định, dự hội nghị CCHC năm 2017

 

Các học viên tại Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC năm 2017

 

Qua đợt bồi dưỡng này sẽ giúp các học viên tiếp thu được những kiến thức cơ bản về CCHC, chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 để vận dụng, cụ thể hóa tại cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện./.

Thực hiện: Quốc Thăng Đài Tràng Định

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn