Thông báo thí sinh đến dự thi môn kiến thức chung và môn chuyên ngành

Thứ Ba, 11/01/2016 - 08:17

UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tràng Định, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Thí sinh đến dự thi tuyển viên chức năm 2016

 

 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

NĂM 2016 THÔNG BÁO:

 

Đúng 7 giờ 00 phút ngày 15/11/2016, Anh (chị) đạt điểm thi môn điều kiện có mặt tại Trường tiểu học thị trấn Thất Khê. (thôn Nà nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).để dự thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ  chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016

Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày 15/11/2016

- Buổi sáng 7 giờ 30 phút  thi viết môn kiến thức chung (Thời gian 120 phút)

- Buổi chiều 13 giờ 30 phút thi viết môn chuyên ngành (Thời gian 180 phút)

Ngày 16/11/2016

- Buổi sáng 7 giờ 30 phút đối với thí sinh dự thi ngạch giáo viên: thi môn soạn giảng thời gian 60 phút và thực hành không quá 45 phút, tùy theo ngạch dự thi.

Đối với thí sinh thi chuyên ngành kế toán thi thực hành trên máy vi tính thời gian 60 phút.

- Buổi chiều. Tiếp tục phần thi thực hành đối với các thí sinh ngạch giáo viên còn lại.

 Nhận được thông báo này đề nghị các Anh (Chị) đến đúng thời gian và địa điểm trên để dự thi./.

                                    

                                         HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn