Thông báo tập trung thí sinh nghe phổ biến quy chế thi

Thứ Hai, 10/31/2016 - 06:40

UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tràng Định, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Thí sinh đến nghe phổ biến quy chế thi, hướng dẫn ôn thi

và nộp lệ phí thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ  

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH NĂM 2016 THÔNG BÁO:

 

 

Đúng 8 giờ 00 phút ngày 12/11/2016 Anh (chị) có mặt tại Hội trường trung tâm huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Để nghe thông báo một số nội dung như sau:

- Thí sinh nghe phổ biến nội quy, quy chế thi, hướng dẫn ôn thi và nộp lệ phí thi tuyển công chức cấp xã năm 2016.

- Về tài liệu ôn thi hội đồng tuyển dụng sẽ phô tô gửi kèm các danh mục đến các thí sinh (Nếu thí sinh nào có nhu cầu mua tài liệu thì đăng ký tại phòng Nội vụ thời gian từ ngày 01 đến ngày 12 tháng 11 năm 2016).

Tài liệu hướng dẫn ôn thi gồm:

1. Môn kiến thức chung:

2. Môn Tin học văn phòng (môn điều kiện)

3. Môn chuyên ngành: Trong phạm vi chuyên ngành theo từng lĩnh vực

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 huyện Tràng Định thông báo cho thí sinh được biết ./.

 

                                                                           HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                                   CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2016

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn