Giấy mời Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp Cụm an ninh liên quan khu vực giáp ranh(174/GM-BCĐ.).

Thứ Sáu, 11/23/2012 - 02:43

 

GIẤY MỜI
 
          Thực hiện Quy chế phối hợp Cụm An ninh liên quan khu vực giáp ranh giữa huyện Tràng Định, Bình Gia Lạng Sơn và Na Rì - Bắc Kạn; giữa Tràng Định - Lạng Sơn và Thạch An - Cao Bằng.
          Được sự nhất trí của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện, Ban Chỉ đạo Cụm An ninh liên hoàn huyện Tràng Định (đơn vị thường trực) tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế.
 1. Thành phần mời dự Hội nghị:
* Cấp huyện:
- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện;
- Đại điện Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan gồm: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an, BCH Quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài Nguyên - Môi trường, Giáo dục - Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Dân tộc, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tư pháp, Thanh tra, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm phát triển quỹ đất, Huyện đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội TNXP, Kho bạc, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Chính sách, Chi cục thuế;
- Lãnh đạo + phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- Chỉ huy đồn Biên phòng Pò Mã, Bình Nghi;
- Đội trưởng (hoặc đội phó) đội XDPT và PTX về ANTT, cán bộ Công an huyện phụ trách các địa bàn giáp ranh.
* Cấp xã: Chủ tịch (hoặc phó chủ tịch) UBND, Trưởng (hoặc phó) Công an các xã: Tri Phương, Quốc Khánh, Chí Minh, Đề Thám, Hùng Sơn, Bắc Ái, Cao Minh, Tân yên, Khánh Long, Đoàn Kết, Vĩnh Tiến.
Tập thể, cá nhân điển hình (có quyết định khen thưởng).
          2. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2012.
          3. Địa điểm: Tại Hội trường lớn khu Huyện đội Tràng Định - Lạng Sơn.
          Kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian, địa điểm để Hội nghị đạt kết quả./.
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn