Nằm trong chuỗi các hoạt động của năm thanh niên tình nguyện 2014. Thời gian qua, Huyện đoàn Tràng Định đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn chung tay, góp sức xây dựng các công trình thanh niên tình nguyện, nhất là công trình trường học, nhà bán trú để tạo điều kiện cho các em học sinh vùng cao, vùng dân tộc thiểu số có thêm môi trường học tập được tốt hơn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.814.615; Fax: (025) 3.814.614 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn