Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp Hội đồng thẩm định bảng giá đất của tỉnh (307/GM-UBND ngày 26/11/2014).
 • Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại (305/GM-UBND ngày 24/11/2014).
 • Giấy mời Thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2014 (304 /GM-UBND ngày 24/11/2014).
 • Giấy mời làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (302/GM-UBND ngày 21/11/2014).
 • Thông báo Thay đổi thời gian họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2014 (kỳ 2) (Ngày 26 tháng 11 năm 2014) (276/TB-UBND ngày 20/11/2014).
 • Giấy mời Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2014 (kỳ 2) (ngày 25 tháng 11 năm 2014) (301/GM-UBND ngày 19/11/2014).
 • Giấy mời Họp thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng liên huyện (300/GM-HĐTĐ ngày 16/11/2014).
 • Giấy mời Họp xem xét việc tổ chức Hội chợ, triển lãm Nông nghiệp- Thương mại và liên hoan văn hoá các tỉnh khu vực vùng Đông Bắc năm 2015 tại Lạng Sơn (299 /GM-VP ngày 11/11/2014 ).
 • Giấy mời Họp Ban chỉ đạo Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 (298/GM-UBND ngày 11/11/2014).
 • Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ II (297/GM-UBND ngày 10/11/2014).
 • Xem tiếp

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.814.615; Fax: (025) 3.814.614 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn