Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời họp xem xét dự thảo Quy định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án hồ chứa nước Bản Lải (242/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ (241/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (240/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Họp về dự án Trường THPT Hội Hoan, huyện Văn Lãng: 14 giò 00 phút ngày 08/10/2015 (thứ năm) (239/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh (238/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2015 (kỳ 1) (237/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Họp Tổ công tác theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh (236/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quý III năm 2015 (235/GM-UBND ngày 05/10/2015).
 • Giấy mời dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC (233/GM-BCĐ ngày 02/10/2015).
 • Giấy mời họp về hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2015 (231/GM-UBND ngày 01/10/2015).
 • Xem tiếp

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.814.615; Fax: (025) 3.814.614 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn

  Listing all pages