Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc xem xét phương án thu hồi đất xây dựng Nhà văn hoá khối, thôn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (1234/UBND-KTN, ngày 28/11/2015)
 • Về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ nhất (1232/UBND-TH, ngày 27/11/2015)
 • Về việc tham dự Tọa đàm “Hội nhập quốc tế vì phát triển bền vững và doanh nghiệp” tại Hà Giang (2704/VP-NC, ngày 28/11/2015)
 • Dự thảo báo cáo tổng kết công tác PCTP, PCMT, PCMBN năm 2015 (2702/VP-NC, ngày 27/11/2015)
 • Về việc đảm bảo giao thông bước 1 trên tuyến ĐT.229 (đoạn Km0 – Km7) (1227/UBND-KTN, ngày 25/11/2015)
 • Về việc báo cáo thực hiện, nhu cầu vốn đối ứng các chương trình ODA lĩnh vực NNPTNT năm 2015 (2698/VP-KTN, ngày 26/11/2015)
 • Về việc Phó Giám đốc Công ty cơ khí và cơ điện Lạng Sơn xin thôi việc (2697/VP-NC, ngày 26/11/2015)
 • Về việc báo cáo việc thực hiện sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (2695/VP-KTN, ngày 25/11/2015)
 • Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lýchi phí dịch vụ công ích đô thị (2694/VP-KTN, ngày 25/11/2015)
 • Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử (2693/VP-KTN, ngày 25/11/2015)
 • Xem tiếp
  Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Bắc ái, huyện Tràng Định (272/GM-UBND ngày 25/11/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (271/GM-UBND ngày 20/11/2015).
 • Giấy mời họp hội đồng xét sơ tuyển học sinh đi đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh năm 2015 (Đại học Y Dược- Đại học Thái Nguyên) (270/GM-UBND ngày 16/11/2015).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2015 (Kỳ 2) (269/GM-UBND ngày 16/11/2015).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 10 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ giải pháp 02 tháng cuối năm (268/GM-UBND này 11/11/2015).
 • Giấy mời họp Công bố Kết luận thanh tra (267/GM-UBND ngày 09/11/2015).
 • Giấy mời Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh (266/GM-UBND ngày 06/11/2015).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2015 (Kỳ 1) (265/GM-UBND ngày 05/11/2015).
 • Thông báo Về việc hoãn cuộc họp Hội đồng Khoa học sáng kiến tỉnh (273/TB-UBND ngày 04/11/2015).
 • Giấy mời Họp nghe báo cáo về nội dung quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, Đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, Cổng/trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (264 /GM-UBND ngày 02/11/2015).
 • Xem tiếp

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.814.615; Fax: (025) 3.814.614 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn