THÔNG BÁO MỜI HỌP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Giấy mời Làm việc với ông Mai Đức Lâm bị ảnh hưởng bởi dự án: Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn (Số: 412 /GM-UBND ngày 12/09/2016)

Giấy mời Họp làm việc với Ban quản lý chợ Giếng Vuông Thành phố Lạng Sơn (Số: 413 /GM-UBND ngày 12/09/2016)

Giấy mời Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mai Pha năm 2016 (Diễn tập chính thức) (GM số 407-GM-UBND ngày 12/09/2016)

Giấy mời Dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 42-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (GM số 408/GM-UBND ngày 12/09/2016)

Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 09 tháng 9 năm 2016)

Giấy mời Họp thống nhất vị trí lắp đặt, phương án kết nối hệ thống Camera giám sát đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Giấy mời Họp thống nhất nội dung làm việc với báo Nhân dân và Báo Đời sống và Pháp luật

Giấy mời Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (Số 400/GM-HĐBT ngày 09/09/2016)

Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2016 (Ngày 07 tháng 9 năm 2016)

THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 (Số: 318 /TB-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016)

Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 1/8/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân (Số 301/TB-UBND ngày 04/08/2016)

Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 18/7/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân (Số 276.TB-UBND ngày 22/07/2016)

Kết quả tiếp công dân ngày 16/6/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân (Sô 330/TB-UBND ngày 21/06/2016)

Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân (Số 319/TB-UBND ngày 06/06/2016)

Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân (Số 319/TB-UBND ngày 06/06/2016)

Kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân (Số: 284 /TB-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016)

Kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân (số 272/TB-UBND ngày 09/05/2016)

Công bố Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn tại các Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thông báo: Kết quả tiếp công dân ngày 19/4/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân

Thông báo: Kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân

THÔNG BÁO: Kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2016 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân

Họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2015 (kỳ 3) (Ngày 30 tháng 11 năm 2015)

Họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2015_ kỳ 2 (Ngày 25 tháng 11 năm 2015)

Đối thoại ngày 26/10/2015 (Nguyễn Thị Lạng, Nguyễn Văn Lường, Trần Ngọc Dung, Bùi Văn Trường, Hoàng Sơn Hà, Trương Dương Tuấn)

Họp duyệt báo cáo trình kỳ họp thứ Mười sáu HĐND thành phố (Ngày 19 tháng 6 năm 2015)

Họp duyệt báo cáo khối Kinh tế - Đô thị trình kỳ họp thứ Mười sáu HĐND thành phố (Ngày 17 tháng 6 năm 2015)

THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2015)

Giấy mời Dự Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Họp Kiểm tra tại thực địa khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn và nghe báo cáo một số nội dung liên quan

Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son