Kết quả bước đầu sau một năm thực hiện NQ 12 của Đảng bộ thành phố

Thứ Năm, 03/08/2017 - 08:49

Kết quả bước đầu sau một năm thực hiện NQ 12 của Đảng bộ thành phố

 

 

        Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, xác định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội cũng là một trong những nhiệm vụ để xây dựng TPLS ngày càng văn minh, giầu đẹp. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12 ngày 12/5/2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở khối, thôn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.   

       Để triển khai thực hiện NQ, ngày 30/6/2016 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 149 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và thực hiện hương ước khối, thôn; Quyết định số 2291 ngày 12/7/2016 về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đồng thời tổ chức hội nghị phát động tới toàn thể cán cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" thành phố đã được củng cố kiện toàn với 23 thành viên. Theo đó MTTQ và các đoàn thể đã phối hợp với các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; “gia đình CCB văn hóa”. Cùng với công tác tuyên truyền vận động, Ban chỉ đạo các phường xã đã tổ chức hội nghị phát động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội tới các hộ gia đình,  Hội Liên gia, Các đơn vị tổ chức sự kiện cưới hỏi….với những nội dung cụ thể thiết thực như: Đối với đám cưới không tổ chức ăn bữa phụ, khách mời bữa chính không quá 50 mâm; Đối với đám tang tổ chức chu đáo, tiết kiệm phù hợp với phong tục tập quán, chuẩn bị vòng hoa, mâm lễ để các đoàn đến viếng sử dụng, không dựng rạp dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.v.v. Có thể nói, bằng nhiều cách làm khác nhau, nhưng qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết cho thấy, bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhân dân, các đám cưới, đám tang và lễ hội được tổ chức chu đáo, tiết kiệm và văn minh hơn.

 

        Với quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, song song với công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết, với chức năng nhiệm vụ được giao,  Phòng tư pháp thành phố đã hướng dẫn UBND các phường xã xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước khối, thôn….trong đó có các nội dung về xây dựng nếp sống văn hóa và quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội. Đến nay, 100% các khối, thôn đã có quy  ước, hương ước được UBND thành phố phê duyệt. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được quan tâm trú trọng, Ban chỉ đạo các phường xã đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tham mưu hướng dẫn các khối phố tổ chức tuyên truyền lồng ghép với các nội dung thi đua khác, đồng thời đến từng hộ gia đình ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và Lễ hội

          Bằng nhiều hình thức trong công tác tuyên truyền, vận động, kỳ cam kết…nên trong thời gian qua rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn TP đã nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là chấp hành những quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị… Với quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, song song với công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết, với chức năng nhiệm vụ được giao,  Phòng tư pháp thành phố đã hướng dẫn UBND các phường xã xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước khối, thôn….trong đó có các nội dung về xây dựng nếp sống văn hóa và quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội. Đến nay, 100% các khối, thôn đã có quy  ước, hương ước được UBND thành phố phê duyệt. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được quan tâm trú trọng, Ban chỉ đạo các phường xã đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tham mưu hướng dẫn các khối phố tổ chức tuyên truyền lồng ghép với các nội dung thi đua khác, đồng thời đến từng hộ gia đình ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và Lễ hội

 

          Cùng với đó, các lễ hội truyền thống được tổ chức trang trọng, các hoạt động trong Lễ hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân; Lộ trình rước kiệu được xây dựng chi tiết, cụ thể đảm bảo đúng nghi lễ; các hoạt động bày mâm lễ trên các các tuyến đường đoàn rước kiệu đi qua được các gia đình, Hội liên gia sắp xếp gọn gàng trên vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đường phố tạo được không khí vui tươi, phấn khởi thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến du xuân trẩy hội, góp phần quan trọng vào việc quảng bá tiền năng, thế mạnh của thành phố trong phát triển kinh tế xã hội nhất là lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ.

        Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được thì việc thực hiện Nghị quyết 12 trên địa bàn TPLS có những hạn chế nhất định như; Một số ít hộ gia đình khi tổ chức việc cưới, việc tang còn dựng rạp lấn chiếm lòng đường; Một số đám tang còn để quá 48 giờ, rắc vàng mã trên đường đưa tang và tổ chức mời khách ăn uống sau khi đưa tang. Tại một số lễ hội còn tình trạng ném tiền lên kiệu, nhiều gia đình chưa làm tốt công tác vệ sinh môi trường sau khi tổ chức liên hoan mừng hội; kết quả thực hiện của một số mô hình điểm chưa thật sự rõ nét; một số phường, xã, khối, thôn còn nể nang, chưa kịp thời chấn chỉnh các hành vi dựng rạp lấn chiếm lòng đường khi tổ chức đám cưới, đám hỏi trên địa bàn.

       Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Tin rằng, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy những thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa của địa phương, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Góp phần lập lại trật tự đô thị, xây dựng TPLS ngày càng văn minh giầu đẹp./.

 

 

                                Hoàng Như – Thanh Huệ

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son