Thành phố Lạng Sơn trú trọng công tác tiếp công dân

Thứ Tư, 02/08/2017 - 08:47

Thành phố Lạng Sơn trú trọng công tác tiếp công dân

    Xác định công tác tiếp công dân là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các phường, xã đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất.

     Để thuận tiện và chủ động trong công tác tiếp công dân, Thành phố đã phân công lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ban tiếp công dân của thành phố tham dự các kỳ tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đồng thời, tổ chức tiếp công dân định kỳ vào các ngày 01 và 16 hàng tháng; tại các kỳ tiếp công dân có Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp hoặc ủy quyền cho Phó chủ tịch thành phố, cùng tiếp có Thường trực HĐND, đại biểu HĐND, Văn phòng Thành ủy và lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của UBND TPLS. Cùng với đó, Ban tiếp công dân thành phố cũng phân công cán bộ thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần,…vì vậy mọi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đều được ghi chép đầy đủ vào sổ tiếp công dân, công tác xử lý đơn đã được tập trung vào xử lý theo một đầu mối. Đáng lưu ý là sau mỗi kỳ tiếp công dân, UBND thành phố đều có Thông báo kết quả và ý kiến chỉ đạo các phòng ban, UBND các phường, xã xem xét giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân.

    Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND Thành phố và các phòng, ban, phường xã đã tổ chức tiếp trên 472 công dân, (tăng 74 lượt so với cùng kỳ). Những nội dung công dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính,…các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đều được chuyển đến cơ quan, đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật, từ đó nâng cao được hiệu quả giải quyết, tỷ lệ hòa giải thành cao, nhiều vụ việc được giải quyết ngay tại cơ sở, giảm thiểu việc khiếu tiếp của công dân.

    Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ và thường xuyên. Bố trí người có đủ thẩm quyền tiếp công dân. Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân. Chỉ đạo Ban tiếp công dân hoạt động đúng quy định, chuẩn bị kỹ hồ sơ và tham gia đầy đủ các kỳ tiếp công dân cùng lãnh đạo UBND Thành phố,…/.    

 

                                Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son