Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/02/2017 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân

Thứ Ba, 21/02/2017 - 15:54

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

 
   

 

 


Số: 103 /TB-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

               Lạng Sơn, ngày 20 tháng 02 năm 2017

       

 

THÔNG BÁO

Kết quả tiếp công dân ngày 16/02/2017 và ý kiến

chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân

­ ______________________

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, ngày 16 tháng 012 năm 2017, ông Lê Tuấn Minh – phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Lạng Sơn. Tham dự tiếp công dân có:

1. Ông Lê Tuấn Minh

2. Bà Nguyễn Thị Thúy

3. Ông Nguyễn Đức Huân

4. Ông Đặng Quốc Minh

5. Ông Hoàng Minh Thắng

6. Ông Hoàng Văn Thành

7. Ông Vi Đức Quỳnh

8. Bà Trần Thị Mai Anh

9. Ông Dương Đức Tuy

10. Ông Chu Đình Sơn

- Phó Chủ tịch UBND thành phố;

- Phó Ban phát chế HĐND thành phố;

- Đại biểu HĐND thành phố;

- Trưởng P.Quản lý đô thị thành phố;

- Chuyên viên VP Thành ủy Lạng Sơn;

 - Đại diện Hội nông dân thành phố;

- Phó giám đốc TT PTQĐ thành phố;

- P. Trưởng phòng TN và MT Thành phố;

- Phó Chánh Thanh Tra thành phố;

- Phó CVP UBND thành phố.

 

I. KẾT QUẢ CHUNG

Trong ngày đã tiếp được 14 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, đề đạt nguyện vọng các nội dung liên quan đến đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự đô thị…

II. KẾT QUẢ TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

1. Bà Nghiêm Thị Bích Thanh, trú tại số 39A, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem xét giải quyết việc bồi thường cho gia đình do bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện xây dựng đường mương nước, đường Lê Đại Hành.

Kết Luận:

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố xem xét, gải quyết đơn khiếu nại của gia đình bà Thanh theo quy định.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương lập phương án bồi thường về vật kiến trúc liên quan đến phần mương nước mà gia đình bà Thanh cho rằng gia đình Bà đã xây, sau khi lập xong phương án Báo cáo kết quả về UBND thành phố xong trước ngày 28/02/2017.

2. Bà Nông Thị Bồng, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Thắc mắc việc bồi thường cho gia đình chưa thỏa đáng do bị thu hồi đất để thực hiện dự án Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Gia đình không nhất trí việc hỗ trợ theo Công văn số 42/VP-BTCD ngày 08/01/2016 của Văn phòng UBND tỉnh mà đề nghị được cấp tổng 03 ô TĐC theo ý kiến tại Biên bản làm việc ngày 14/01/2016 và tính toán lại việc bồi thường VKT nhà ở của gia đình theo giá hiện hành.

Kết luận:

Vụ việc của gia đình bà đã được các cơ quan xem xét, kiểm tra, rà soát, trả lời bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhiều lần. Gia đình đã được xem xét, giải quyết đảm bảo đúng quyền lợi và có lợi hơn so với các hộ khác cùng bị ảnh hưởng dự án. UBND tỉnh đã trả lời gia đình bà tại Công văn số 203/UBND-BTCD ngày 16/3/2016.

3. Bà Nguyễn Xuân Hương (thực hiện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn Phương), trú tại khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị cấp lại cho gia đình ô TĐC số 01 tại khu TĐC khối 2, phường Vĩnh Trại và cấp GCNQSD đất đối với ô TĐC đó vì gia đình đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Kết Luận:

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, mời gia đình bà Hương lên làm việc trực tiếp để giải thích rõ từng nội dung gia đình còn thắc mắc.

4. Bà Trương Thị Đạm, trú tại thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày:

Gia đình đề nghị xem xét giải quyết việc giao 02 ô TĐC theo đất đổi đất;

Gia đình không nhất trí với giá đền bù về đất. Đề nghị tính bồi thường về đất cho gia đình bà theo đơn giá hiện nay.

Kết Luận:

UBND thành phố ghi nhận ý kiến của bà Đạm. Tại buổi tiếp công dân, UBND thành phố đã giải thích cho bà về cơ chế và giá theo quy định của nhà nước;

- Giao Trung tâm PTQĐ khẩn trương hoàn thiệt các thủ tục về hỗ trợ, bồi thường đối với gia đình bà Đạm, mời bà lên trước ngày 28/02/017 để xem xét giải quyết.

5. Bà Trần Thị Luận, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày:

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình đối với ô đất số 07, khu Tái định cư A – Mai Pha, cho gia đình;

Bà kiến nghị xem xét giải quyết việc cấp 01 ô Tái định cư cho con trai.

Kết Luận: 

UBND thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bà lên để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ô đất số 07, khu Tái định cư A – Mai Pha cho gia đình bà;

Đồi với việc gia đình Bà kiến nghị cấp thêm 01 ô Tái đinh cư cho con trai của Bà là không có cơ sở để xem xét giải quyết. UBND thành phố đã thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách về giao tái định cư cho gia đình Bà.

6. Ông Ngô Văn Coóng (vợ là bà Nguyễn Thị Cảnh), trú tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, trình bày:

Yêu cầu xem xét giải quyết việc tính bồi thường thỏa đáng cho gia đình ông do bị ảnh hưởng bởi Dự án khu dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn;

Đề nghị giao 500m2 đất ở cho gia đình, trong đó có 02 lô Tái định cư với giá đất đổi đất tại vị trí mặt đường Hùng Vương hoặc đường 54m và bồi thường về đất theo thảo thuận.

Lập phương án bồi thường về cây cối, hoa màu theo đúng biên bản khối lượng kiểm đếm cho gia đình;

Yêu cầu xem xét tiến hành đo đạc lại phần diện tích đất bờ suối của gia đình.

Kết Luận:

Giao Trung tâm phát triển Quỹ đất chủ trì phối hợp với UBND xã Mai Pha khẩn trương tiến hành kiểm tra đo đạc, kiểm đếm theo đề nghị của gia đình, trả lời gia đình theo quy định.

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường mời gia đình lên giải thích rõ về cơ chế, trình tự thủ tục giao Tái định theo quy định;

Yêu cầu các phòng ban và cơ quan liên quan nêu trên khẩn trương tiến hành thực hiện xong trước ngày 25/02/2017.     

7. Bà Nguyễn Thị Bích, trú tại tổ 7, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, trình bày:

Đề nghị cấp đất Tái định cư cho ông Trình Ngọc Huy, do gia đình bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện Dự án Phú Lộc IV;

Đề nghị xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 08 hộ gia đình, tại khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Kết Luận:

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xem xét giải quyết việc giao đất Tái định cư cho gia đình ông Trình Ngọc Huy; 

Đối với nội dung bà Bích đề nghị xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 08 hộ gia đình, tại khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh để xem xét giả quyết.  

8. Ông Lương Minh Hiếu, Ngõ 3, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày:

Yêu cầu xem xét lại phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đối với diện tích đất hiện nay gia đình ông đang sử dụng theo thời điểm hiện tại để thực hiện Dự án trường Tiểu học Tam Thanh II hoặc gia đình ông giao lại đất Tái định cư và hoàn trả kinh phí bồi thường, để gia đình được tiếp tục sử dụng đối với phần diện tích đất đã thu hồi;

Đề nghị kiểm đếm, đo đạc lại và lập lại phương án bồi thường cho gia đình theo quy định.

Kết Luận:

Giao Trung tâm phát triển Quỹ đất xem xét, kiểm tra để đề xuất phương án giải quyết cho gia đình trước ngày 30/02/2017. 

(Gửi kèm theo đơn đề ngày 14/02/2017)

          9. Bà Phạm Thị Bình và Phạm Thị Quang, trú tại số 07, đường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày:

          Yêu cầu xem xét giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà, đối với thửa đất tại vị trí trước Công chợ Giếng Vuông;

          Đề nghị xem xét lại những bản đồ để xác định vị trí đất của gia đình.

Kết Luận:

          Giao phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét kiểm tra, báo cáo UBND thành phố, đề xuất phương án giải quyết trước ngày 30/02/2017;

          Giao phòng Tài nguyên và Môi trường mời gia đình lên để lảm rõ nội dung gia đình bà thắc mắc bản đồ gia đình cho rằng không đúng vị trí đất của gia đình.

10. Bà Vũ Thị Thường, trú tại số 45, ngõ 7, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Thửa đất số 80, tờ bản đồ số 30, diện tích 485,1m2 thuộc của gia đình bà nằm trong quy hoạch của Dự án Phú Lộc năm 2004. Hiện nay, ngôi nhà của gia đình đã xuống cấp bà đề nghị được giao lại đất nếu Dự án không thực hiện, để gia đình được cấp GCNQSD đất và cấp giấy phép về xây dựng, ổn định cuộc sống.

Kết Luận:

Giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiến hành xem xét, kiểm tra, tham mưu văn bản của UBND thành phố để trả lời cho gia đình bà.

11. Ông Lê Viết Tuyên, trú tại số 12, đường Tô Thị, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị cho gia đình được thực hiện xây dựng công trình nhà ở, khi chưa được cấp Giấ chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND thành phố giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 28/11/2016.

Kết Luận:

Tại buổi tiếp công dân, UBND thành phố đã hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cấp phép về xây dựng.

12. Ông Trần Lệnh Cản, trú tại số 104, phố Muối, khối 2, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày:

Đề nghị HĐND thành phố có ý kiến với Tòa án nhân dân về vụ việc của ông;

Đề nghị xem xét việc cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ liền kề nhưng không có chữ ký giáp ranh của gia đình ông.

Kết luận:

Giao phòng tài nguyên và Môi trường thành phố xem xét kiểm tra nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để trả lời ông Cản theo quy định.

13. Bà Hoàng Thị Cờ, trú tại tổ 4, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất tại Hốc Lầy và Cản Khoạt, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.  

Kết Luận:

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh đối với vụ việc của bà Cờ.

14. Bà Vũ Vũ Thị Thảo, trú tại nhà số 23 phố Mỹ Sơn 5, Khu tái định cư Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem xét giải quyết việc giao đất miễn tiền sử dụng đất tại khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố lạng Sơn.

Kết Luận:

UBND thành phố đã có Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 08/02/2017 báo cáo UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh có ý kiến trả lời, UBND thành phố sẽ khẩn trương thực hiện giải quyết cho gia đình.

UBND thành phố thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các phòng ban, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND-UBND thành phố trước ngày 28/02/2017 để tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố (Yêu cầu gửi báo cáo bằng văn bản kèm theo các tài liệu liên quan đến nội dung được giao giải quyết)./.

 

 

  Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (B/c);

- Thanh tra Tỉnh; Phòng TD VP UBND tỉnh;

- TT Thành uỷ (B/c);

- TT HĐNDTP;

- CT, PCT UBND TP;

- VP Thành ủy; UBKT Thành ủy;

- Văn phòng HĐND-UBND TP;

- Phòng QLĐT TP; Phòng TN&MT;

- TTPT quỹ đất; Thanh tra Thành phố;

- UBND các phường, xã:

- Trang thông tin điện tử TP;

- Ban Tiếp công dân TP (niêm yết);

- PCVP+CVXD+TD;

- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Chu Đình Sơn

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son