Lạng Sơn: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2017

Thứ Năm, 12/01/2017 - 13:20

Lạng Sơn: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2017

 

        Ngày 11/01/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2017 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

                                          

                               Hình ảnh về hội nghị    

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp nhận thông tin về tình hình các nước lớn; quan hệ giữa các nước lớn, quan hệ giữa các nước lớn với Việt Nam trong thời gian qua, dự báo tình hình thế giới và các mối quan hệ trong thời gian tới; công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta thời gian gần đây.

        Trong năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức được 12 kỳ hội nghị báo cáo viên; Ban tuyên giáo cấp huyện tổ chức được 53 kỳ, qua đó đã kịp thời định hướng và cung cấp đầy đủ tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh. Cũng trong năm 2016, trên 1 nghìn đồng chí báo cáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức được 11 nghìn buổi tuyên truyền cho gần 800 nghìn lượt người nghe về thời sự, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của các cấp. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, khi tuyên truyền đến người tiếp nhận thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã không vi phạm kỷ luật phát ngôn; góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

        Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã quán triệt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Đinh Dậu năm 2017. Đề nghị đội ngũ báo cáo viên và Ban tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền từng tháng, quý, năm. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; giữ vững kỷ luật phát ngôn trong công tác tuyên truyền. Tăng cường nắm bắt, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tích cực đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

                                          Tin, ảnh: Nguyễn Đức Luận

                                            Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son