THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 (Số: 318 /TB-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016)

Thứ Tư, 24/08/2016 - 14:24

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Số: 318  /TB-UBND   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Lạng Sơn,  ngày 24  tháng 8  năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

 

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Thông báo số 17-TB/KLTT ngày 15/7/2016 của Thường trực Thành uỷ, Kết luận giao ban Thường trực Thành uỷ về công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016;

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/8/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn, Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016.

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016. Cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Số lượng 02, cụ thể sau:

1. Công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Hoàng Đồng: 01 người;

2. Công chức Trưởng Công an xã Mai Pha: 01 người.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển. Không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập.

Cụ thể:

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

            + Công chức Trưởng Công an xã: Có trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ ngành Công an trở lên;

   + Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự: Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở và tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

- Tiếng dân tộc thiểu số: Phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số (Tày, Nùng) hoặc sau thời gian 3 năm kể từ ngày được tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác.

- Trình độ Lý luận chính trị và Quản lý nhà nước: Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

f) Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại vị trí công tác đăng ký dự tuyển sau khi được tuyển dụng.

g) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã do UBND thành phố phát hành, gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực);

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực) theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp; không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. 05 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển; 02 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm chụp trong khoảng thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

8. Bản sao sổ hộ khẩu đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn;

9. Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại vị trí đăng ký dự tuyển đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG

1. Hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển và xác định người trúng tuyển

a) Nội dung xét tuyển: Xét theo chỉ tiêu tuyển dụng; điều kiện tiêu chuẩn về hồ sơ dự tuyển; phỏng vấn hiểu biết của thí sinh về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo chức danh dự tuyển theo Điểm 2.3. Nhiệm vụ quyền hạn, theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/8/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn, Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016.

b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức:

- Người trúng tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã là người đạt yêu cầu về điều kiện tiêu chuẩn về hồ sơ dự tuyển; nắm được nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh dự tuyển và đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố (đối với Chỉ huy trưởng Quân sự) và Trưởng Công an thành phố (đối với Trưởng Công an xã).

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2016 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

          V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN, TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian: Từ ngày 01/9/2016 đến hết ngày 30/9/2016.

2. Địa điểm:

Phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn, tầng 3, trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn, số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (trong giờ hành chính, ngày làm việc). Lệ phí hồ sơ: 30.000 đồng/01 bộ.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, yêu cầu Phòng Nội vụ kiểm tra kỹ hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh, nếu thiếu yêu cầu bổ sung, nếu không đủ điều kiện dự tuyển theo quy định thì trả lại.

VI. THỜI GIAN, LỆ PHÍ

1. Thời gian xét tuyển: Trong tháng 10 năm 2016 (sẽ có thông báo sau).

2. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện thu lệ phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức (dự kiến thu 260.000 đồng/1 thí sinh)./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Nội vụ tỉnh;

- TT Thành uỷ (b/c);

- TT HĐND TP;

- CT, các PCT UBND TP;

- Công an TP; Ban CHQS TP;

- Văn phòng HĐND-UBND TP (niêm yết);

- Phòng NVTP (04b);

- Đài TT-TH TP (đưa tin);

- Trang TTĐT TPLS;

- UBND các phường, xã (niêm yết);

- Báo Lạng Sơn;

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son